• ללא עלות חודשית קבועה של חבילה, ללא מינימום, ללא עלויות חבויות.
  • אין סיכון כספי, הוסף כסף לחשבון על פי הצורך ודבר על פי היתרה בחשבונך.
  • אתה בשליטה מלאה בעלויות התקשורת שלך, ניתן לבדוק בזמן אמת את היתרה בחשבון.
  • המחירון מבוסס על יעד השיחה, ללא קשר למיקום הפיזי בו נמצא המתקשר.

עלויות חיוג

טלפון מבוסס תכנה

עקוב אחריי דינמי

טבלת אפשרויות חיוג

ניהול תא קולי

חשבון אינטרנטי

ציוד משלך