עלויות חיוג לדקה לכל היעדים 

  • ללא עלות חודשית קבועה של חבילה, ללא מינימום, ללא עלויות חבויות.
  • אין סיכון כספי, הוסף כסף לחשבון על פי הצורך ודבר על פי היתרה בחשבונך.
  • אתה בשליטה מלאה בעלויות התקשורת שלך, ניתן לבדוק בזמן אמת את היתרה בחשבון.
  • המחירון מבוסס על יעד השיחה, ללא קשר למיקום הפיזי בו נמצא המתקשר.

עלות חיוג ליעד כלשהו תיווצר באחד מן המקרים הבאים:

  1. כאשר מבוצעת שיחה מתוך אחד ממשתמשי הרשת ליעד ברשת טלפוניה חיצונית.
  2. במקרה בוא בוצעה הפניה של שיחות נכנסות למערכת, למספר טלפון ברשת חיצונית.

אנא בדוק דף זה לעיתים קרובות, עלויות השיחה עלולות להשתנות מזמן לזמן.