הגדרות VoIP לנוקיה

הגדרת חשבונות VoIP על מכשירי נוקיה מדגם: E60, E61, E61i, E65, E90, N80ie, N95

 

(1) (A) Define Access points
Tools => Settings => Connection => Access points => Options => new access point

Connection name: Text
Data Bearer: Wireless LAN
WLAN netw.name: Text
Network status: Public
WLAN netw.mode: Infrastructure
WLAN security mode: WEP
WLAN security settings: ## Please refer (1) (B) ##
Homepage: None

(B) WLAN security settings
Tools => Settings => Connection => Access points => Test => WLAN security settings

WEP key in use: #1
Authentication type: Shared

(C) WEP key settings
Tools => Settings => Connection => Access points => Test => WLAN security sett => WEP key settings

WEP encryption: 64 bits
WEP key format: Hexadecimal
WEP key enter: the web key (your wi fi password)

(2) (A) SIP settings
Tools => Settings => Connection => SIP settings

Profile name: Text
Service profile: IETF
Default access point: Home
Public User name sip: YourUserName@212.150.158.100
Use Compression: No
Registration Always: On
Use security: No
Proxy server: ## Please refer to section (2) (B) ##
Registrar: ## Please refer to section (2) (C) ##

(B) Proxy Server
Tools => Settings => Connection => SIP settings = > Proxy Server

Proxy server address sip: 212.150.158.100
Realm: asterisk
User name: YourUserName
Password: YourPassword
Allow loose routing: yes
Transport type: UDP
Port: 5060

(C) Registrar Server
Tools => Settings => Connection => SIP settings = > Regist Server

Registrar serv addr sip: 212.150.158.100
Realm: None
User name: None
Password: None
Transport type: UDP
Port: 5060

(3 ) (A) Internet tel settings
Tools => Settings => Connection => Internet tel settings
Enter name
Enter profile name.