מדריך תכונות לטלפון
האפשרויות המתוארות כלולות בכל חשבון משתמש ללא עלות נוספת.
 קוד גישה  שם תכונה  תיאור תכונה
30* חסום מספר מחייג מאפשר שמיעה עצמית ובדיקת תקינות של המיקרופון במכשיר שלך.
31* חסום מספר מחייג אחרון מכניס לרשימת המספרים חסומים את המתקשר האחרון. המספר יחסם בעתיד.
32* הסר מספר מרשימת חסומים מאפשר הסרת מספר מסויים מרשימת החסומים.
43* בדיקת שמע מאפשר שמיעה עצמית ובדיקת תקינות של המיקרופון במכשיר שלך.
60* שעון דובר נותן את זמן ניו יורק.
61* מזג אוויר תחזית מזג האוויר לניו-יורק, ארה"ב.
62* שעון מעורר השעון מתכונן בהתאם לשעה המופיעה במחשב בו מותקנת השלוחה..  ניתן לכוון מחדש ע"י חיוג מספר השלוחה ואחריו 1 או 2 לביטול.
65* בדיקת שלוחה ייתן את מספר הקו הפנימי שלך במערכת.
69* מספר מתקשר אחרון נותן את מספר הטלפון האחרון אשר התקשר אליך, ניתן לחייג 1 לביצוע חיוג למספר האחרון.
70* הפעל שיחה ממתינה (מופעל כברירת מחדל).
71* הפסק שיחה ממתינה
72* העברת שיחה ניתן לחייג מכל שלוחה, יש לחייג את הסיסמה, מספר השלוחה שלך, ומספר השלוחה עליה יעברו השיחות
73* הפסק הפניית שיחה.
75* חיוג מהיר בחר את מספר הטלפון עבורו הנך רוצה להגדיר חיוג מהיר. חייג 0* ואת הקוד אשר נקבע לאותו המספר.
77* נתב שיחות מאפשר הקלטת נתב שיחוות.
78* הפעל נא-לא-להפריע
79* הפסק נא-לא-להפריע
90* הפניית שיחה בתפוס חייג את מספר השלוחה ואת המספר עליו יש להעביר את השיחות בתפוס.
91* הפסק הפניית שיחה בתפוס
97* ניהול תא קולי גישה לתא הקולי בחיוג מהשלוחה שלך תיתבקש להכניס סיסמת תא-קולי (נמסרה עם הזמנת המספר). ניתן להפנות שיחות, שינוי סיסמא ושינו פתיח אישי לתא קולי.
98* מרכז הודעות מאפשר גישה וניהול התיבה הקולית שלך מכל שלוחה. יש להגדיר את מספר השלוחה שלך, והמספר עליו ברצונך להעביר את השיחות.
99* שמיעת פתיח אישי מאפשר שמיעת פתיח אישי הקיים במערכת.