מדריך תכונות לטלפון
מדריך אפשרויות טלפון 1
האפשרויות המתוארות כלולות בכל חשבון משתמש ללא עלות נוספת.
 קוד גישה שם תכונה תיאור תכונה
30*חסום מספר מחייגמאפשר שמיעה עצמית ובדיקת תקינות של המיקרופון במכשיר שלך.
31*חסום מספר מחייג אחרוןמכניס לרשימת המספרים חסומים את המתקשר האחרון. המספר יחסם בעתיד.
32*הסר מספר מרשימת חסומיםמאפשר הסרת מספר מסויים מרשימת החסומים.
43*בדיקת שמעמאפשר שמיעה עצמית ובדיקת תקינות של המיקרופון במכשיר שלך.
60*שעון דוברנותן את זמן ניו יורק.
61*מזג אווירתחזית מזג האוויר לניו-יורק, ארה"ב.
62*שעון מעוררהשעון מתכונן בהתאם לשעה המופיעה במחשב בו מותקנת השלוחה..  ניתן לכוון מחדש ע"י חיוג מספר השלוחה ואחריו 1 או 2 לביטול.
65*בדיקת שלוחהייתן את מספר הקו הפנימי שלך במערכת.
69*מספר מתקשר אחרוןנותן את מספר הטלפון האחרון אשר התקשר אליך, ניתן לחייג 1 לביצוע חיוג למספר האחרון.
70*הפעל שיחה ממתינה(מופעל כברירת מחדל).
71*הפסק שיחה ממתינה
72*העברת שיחהניתן לחייג מכל שלוחה, יש לחייג את הסיסמה, מספר השלוחה שלך, ומספר השלוחה עליה יעברו השיחות
73*הפסק הפניית שיחה.
75*חיוג מהירבחר את מספר הטלפון עבורו הנך רוצה להגדיר חיוג מהיר. חייג 0* ואת הקוד אשר נקבע לאותו המספר.
77*נתב שיחותמאפשר הקלטת נתב שיחוות.
78*הפעל נא-לא-להפריע
79*הפסק נא-לא-להפריע
90*הפניית שיחה בתפוסחייג את מספר השלוחה ואת המספר עליו יש להעביר את השיחות בתפוס.
91*הפסק הפניית שיחה בתפוס
97*ניהול תא קוליגישה לתא הקולי בחיוג מהשלוחה שלך תיתבקש להכניס סיסמת תא-קולי (נמסרה עם הזמנת המספר). ניתן להפנות שיחות, שינוי סיסמא ושינו פתיח אישי לתא קולי.
98*מרכז הודעותמאפשר גישה וניהול התיבה הקולית שלך מכל שלוחה. יש להגדיר את מספר השלוחה שלך, והמספר עליו ברצונך להעביר את השיחות.
99*שמיעת פתיח אישימאפשר שמיעת פתיח אישי הקיים במערכת.