שאלות כלליות ללקוחות ITC המשתמשים בתכנת סקייפ (Skype)

  • תוכנת הSkype שלי לא מצלצלת בשיחות נכנסות
  • איך אני משתמש בשרות על מנת לצלצל מ Skype למספר טלפון רגיל
  • איך לחייג למשתמש Skype מתוך המערכת

תוכנת הSkype שלי לא מצלצלת בשיחות נכנסות

על מנת לוודא קבלת כל השיחות בצורה תקינה, אנו ממליצים לבצע אחת מן האפשרויות הבאות בהגדרות משתמש הSkype שלך:
וודא כי ההגדרות "Allow anyone to contact me" (Tools > Option > Privacy) מסומנות.
או, 2. משתמשי הSkype בהם אנו משתמשים נקראים {IsraelNumber{number ניתן להגדיר אותם ידנית כאשר מתבצע נסיון ליצירת קשר עמך.
הערה, בשיטה השניה קיים חסרון, ייתכן כי שם המשתמש ממנו נשלחות השיחות ישתנה. דבר אשר יצריך את ביצוע ההגדרות מחדש.


איך אני משתמש בשרות על מנת לצלצל מ Skype למספר טלפון רגיל

1. הקלק על משתמש {IsraelNumber{number ממנו הנך מקבל שיחות נכנסות.
2. יישמע צליל חיוג.
3. חייג את היעד המבוקש, כפי שהנך מחייג כיום.
4. המתן 3 שניות או הקלק על כפתור "#" לסמן למערכת כי סיימת לחייג.
5. הקש את הסיסמא של חשבונך אשר קיבלת עם פתיחת החשבון.
6. השיחה תחובר ליעד המבוקש.

עלות השרות:
1. עלות השרות והשיחות המבוצעות ייגבו מחשבון השיחות הקיים בעבורך במערכת.
2. עלות דקת שיחה, על פי יעדים, ניתן לראות כאן


איך לחייג למשתמש Skype מתוך המערכת

– על מנת לחייג למשתמש Skype מתוך המערכת, יש לחייג קידומת 500 אות שם המשתמש. ניתן לבצע שיחה באופן זה מכל מכשיר המוגדר כשלוחה של המערכת.
לדוגמא, על מנת לחייג למשתמש Skype ABC, יש לחייג "500abc" מכל שלוחה רשומה.

הורדת סקייפ