חשבון סוכן – פרטים כלליים

יש לך אוסף לקוחות טלפוניה שאתה רוצה לנהל עצמאית?? בוא ניתן לך את הכלי לבצע את זה.

המערכת מיועדת לגופים הפעילים בתחום התקשורת הבנילאומית, ומעונינים לנהל את תקשורת הטלפוניה של קבוצת הלקוחות שלהם.

יעוד המערכת לניהול חשבונות טלפוניה של אוסף לקוחות קצה (משתמש בודד, מרכזיה או אוסף לקוחות), הקמה, הגדרות פעולה, ניהול פיננסי ודוחות בזמן אמת. המודל העסקי המתואר בהמשך, מקנה לסוכן רווחים מעלויות השיחה של הלקוחות.

זוהי מערכת ניהול בלבד ואינה נועדה לספק שירותי מרכזיה מרוחקת. שירותי מרכזיה שונים ללקוחות הקצה, יוגדרו ע"י מערכות ITC ברמה פרטנית.

תאור השימוש:

הקמת חשבון סוכן ע"י ITC

 • קביעת אחוז עמלת יסוד מהפקדות הלקוחות, עבור הסוכן.
 • הגדרת טבלת תעריפי היסוד לשיחות לקוחות הסוכן, ממנה יופרש אחוז עמלת התשלום לסוכן.

הסוכן מפקיד סכום עבור השיחות העתידיות של כלל לקוחותיו בחשבונו מול ITC.

 • הסכום מופיע כיתרת זכות בחשבון הסוכן במערכת.
 • ניתן לבצע הפקדה ישירות לחשבון הסוכן ע"י כרטיס אשראי.

הקמת לקוחות הסוכן במערכת ע"י ITC או ע"י הסוכן.

 • הגדרת פרופיל הלקוח מתוך מגוון האפשרויות העשיר, המאפשרות תמיכה בכל מודל הפעלה רצוי של חשבונו.
 • הגדרת יתרת שיחות ללקוחות כלשהי, או אפס.
 • להקמה ע"י ITC, מינימום 10 חשבונות להקמה בכל הזמנה.

סכומי יתרה לשימוש

 • במידת הצורך, הסוכן מפריש מיתרת הזכות בחשבונו, סכומים לחשבונות הלקוחות שלו.
 • סכום הזכות יקוזז מהיתרה בחשבון הסוכן, ויוסף ליתרה בחשבון הלקוח.
 • הסוכן גובה את הסכום אשר הופקד לחשבון הלקוח, ישירות מהלקוח.

פעילות הלקוחות

 • הלקוחות מבצעים שיחות בהתאם לתעריף השיחות אשר הוסכם עם הסוכן.
 • ניתן להגדיר ללקוח את תעריפון השיחות הבסיסי של ITC.
 • ניתן להגדיר תעריפון שיחות שונה (תעריפון בסיס + %), ללקוחות שונים.
 • לכל לקוח קיים פורטל אינטרנטי המאפשר כלים מרובים כולל דוחות שיחות, שליטה בהפניית שיחות נכנסות, שליטה במספר מזהה לשימוש החשבון ועוד.

עם השימוש וירידת היתרה במערכת

 • יוצאת התראה אוטומטית על יתרה נמוכה בחשבון.
 • הסוכן מפקיד סכום לאותו החשבון (ומבצע את החיוב מול הלקוח שלו)
 • קיימת האפשרות ללקוח להוסיף כסף בצורה עצמאית, בכל כרטיס אשראי, ישירות מהחשבון.

עמלות

 • מההפקדות עבור שיחות, מופרש סכום עמלות לסוכן בהתאם לאחוז קבוע אשר נקבע מראש.
 • סכום העמלות המצתבר יועבר לזכות חשבון הסוכן, לשימוש עתידי.

לפרטים נוספים אנא צור קשר
נשמח אם תוכל לצרף תיאור קצר של הפעילות והצרכים.