פירוט והסבר לאפשרויות ניהול חשבון סוכן

 

HOME 

 • מראה הודעות מנהל מערכת לסוכן.
 

MY ACCOUNT

 • Account Information – מכיל פרטי חשבון סוכן כולל:
  • יתרה כספית כוללת בחשבון הסוכן.
  • יתרת עמלות למשיכה ואפשרות העברת עמלות ליתרת החשבון הכוללת
  • אפשרות הוספת כסף לחשבון.
 • Password – שינוי סיסמת הגישה לחשבון הסוכן.
 • Historic Remittance – הסטורית תשלומי עמלות לחשבון הסוכן.

CUSTOMERS

 • List Customer – הצגת רשימת הלקוחות הפעילים ומשוייכים לחשבון הסוכן, כולל:
  • יצירת חשבונות חדשים, אחד אחד, או בקבוצה.
  • אפשרות עריכה או מחיקת חשבונות לקוחות.
  • העברת יתרת חשבון, מחשבון הסוכן, לחשבון הלקוח.
 • Caller-ID – צפיה, עריכה או הוספה של מספר מזהה (CallerID) המשוייך לחשבון לקוח.
 • Card History – היסטוריית הפעילות של הלקוחות
 • VoIP Configuration – מאפשר הוספת משתמש (שלוחה), ללקוח הקיים כבר במערכת. השיחות היוצאות של השלוחה החדשה, יחוייבו במסגרת חשבון הלקוח הראשוני.

 

BILLING

 • Account Balance – פרוט נתונים פיננסיים של חשבונות הלקוחות, יתרות חשבון, סיכום עמלות ועוד.
 • Own Refils – פרוט הפקדות אשר בוצעו לחשבון הסוכן הראשי, כולל עמלות.
 • Own Payments – פרוט הפקדות אשר בוצעו לחשבון הסוכן הראשי, ע"י הסוכן.
 • Customer’s Refills – פרוט הפקדות אשר בוצעו לחשבון הלקוח, ע"י הסוכן.
 • Customer’s Payment – פרוט הפקדות אשר בוצעו לחשבון הלקוח, ע"י הלקוח.
 • Payment Log – היסטוריית תשלומים כללית.
 • Commission – פרוט תשלומי עמלות לסוכן.
 • Commission – פרוט תשלומי עמלות לסוכן.

RATECARD

 • Browse Rates – מאפשר צפיה בעלויות השיחה, על פי יעדים ובהתאם לתכניות השונות המוגדרות לחשבון הסוכן.

CALL REPORT

 • Cdr Report – מאפשר צפיה בדוחו"ת שיחות על פי חיתוכים שונים.
 • Monthly Traffic – מאפשר השוואה בהקיפי התנועה הכלליים, בחודשים שונים.

SUPPORT

 • Customer Ticket – צפיה בבקשות לתמיכה מלקוחות הסוכן.
 • View and Create Tickets – צפיה ויצירה של כרטיסי תמיכה של חשבון הסוכן.

לפרטים נוספים אנא צור קשר
נשמח אם תוכל לצרף תיאור קצר של הפעילות והצרכים.