פרויקטי טלפוניה כלל עולמיים בנויים לצרכיך המדויקים.

ביצוע פרוייקטי טלפוניה על פי צרכי לקוח מדוייקים, בפריסה כלל עולמית. המלצות ליישום והתקנות בפועל ינתנו על בסיס נסיון עשיר אשר נצבר אצלנו בתחום בעבר, ותפעול לקחות גדולים בהווה.

פרויקט טלפוניה בד"כ כולל את המטרות הבאות:

  • הקטנה של עלויות התקשורת האירגונית.
  • הוספה של טכנולוגיות חדשות ושימושיים יחודיים לצרכי הארגון.

אבני-דרך להקמת הפרויקט כוללות

  • בדיקת צרכי הארגון, מיקומים בהם קיימת פעילות, היקף הפעילות ועלותה כיום.
  • הגדרה של פתרון, עלות לפתרון, וזמן החזר העלות (ROI).
  • התקנת הפרויקט על פי אבני הדרך אשר הוגדרו ומתן דוחו"ת התקדמות.
  • ניהול הפרויקט לאחר שהושלם ופיתוח עתידי.

אנא צור קשר עבור בקשות מיוחדות

  • נשמח אם תוכל לצרף תיאור קצר של הפעילות והצרכים.