מפרט שירותים ללקוחות סיפ טראנק (SIP Trunk)

קבל את כמות השיחות הבו-זמניות שאתה צריך עם שירות הסיפ טראנק (SIP Trunk).

 • קבל את סך כל השיחות מהמדינות השונות בהם אנו מספקים לך מספר, בחיבור יחיד למרכזייה שלך.
 • כמות שיחות בו זמניות ניתנת לשינוי פרטני בכל מדינה, או בחיבור למרכזיה. הגדל או הקטן בהתאם לצורך.
 • 5 ערוצים או 500 ערוצים, לרשת במיקום אחד או במספר מיקומים, אנו יכולים לספק את כולם.

  קבל שיחות נכנסות מכל סוגי המספרים אותם אנו מספקים (מספרים).

 • ערב מספר סוגי מספרים (מקומים חד ערוצי, מקומי רב ערוצי או מקומי חיוג חינם) לתוך חיבור יחיד במרכזיה.
 • הוסף מספרים נוספים מאותה הרשת, או מרשתות אחרות ללא ביצוע שינוי כלשהו מצדך בקישור אלינו.

  שירותי סיום שיחה לכל יעד על פי לוח עלויות-השיחה שלנו (עלויות שיחה).

 • דוחות שיחה מפורטים ובזמן אמת הנגישים בכל עת דרך אתר האינטרנט של החשבון.
 • תמיכה בהיקף שיחות יוצאות גדול.
 • ביצוע תמחור מיוחד ללקוחות בעלי תנועה ליעדים ספציפיים בלבד.

  קבלה והוצאת שיחות למשתמשי רשת סקייפ באותו החיבור.

 • בצע שיחות ממרכזיית הארגון למשתמשי רשת סקייפ ללא צורך בציוד או התקנה ייחודית.
 • קבל שיחות ממשתמשי רשת סקייפ.
 • מתן אפשרות להיקף שיחות גדול בו-זמני מ/אל רשת סקייפ.
 • ביצוע פרוייקטים תפורי לקוח המאפשרים קישור לרשת סקייפ.

  נהל את השיחות הנכנסות שלך.

 • הפניית שיחות בזמן אמת ושינוי ניתוב בין חיבור האי פי אלינו, מספרי טלפון, משתמש סקייפ או תא קולי.
 • אפשר קבלת שיחות ממספרי טלפון ספציפיים בלבד, הוסף או הסר בצורה עצמאית בפורטל החשבון באינטרנט.
 • הגדר מספרי גישה אותם אנו סיפקנו לך, לצלצול על שלוחות ספציפיות במרכזיה.

  בטחון ושרידות.

 • אפשרות הקמה של חיבור סיפ טראנק (SIP Trunk) מקבילי לשימוש במקרה של תקלה כלשהי בחיבור הראשי.
 • סינון שיחות נכנסות על בסיס מספר המתקשר, התראות אוטומטיות על מצבים שונים וזיהוי פעולות לא מאושרות, כולם נתמכים ומסופקים על ידינו.

  היה מקומי בכל שוק, בצע שיחות המראות מספר מקומי.

 • בצע שיחות לכל היעדים הנושאות את המספר המזהה שלך לאותו המדינה, כמספר אשר חייג. מקבל השיחה יראה על הצג מספר מקומי אליו ניתן לחזור בקלות. אנו נשלח את השיחות החוזרות אל המספר המקומי שלך לאותה מדינה, אל מרכזיית הארגון שלך.