שלוחות מאובטחות – ציוד קצה

על מנת להבטיח פעילות תקינה ציוד הקצה חייב לתמוך בתקשורת מאובטחת בשימוש בפרוטוקלי TLS/SRTP. קיים מבחר גדול של אפשרויות לציוד קצה, להלן קישורים עם פירוט יצרנים על פי סוג ציוד: 

שני קבצי התעודות ישלחו אליך לאחר פתיחת החשבון והפעלתו על ידי ITC. הקבצים צריכים להיות מותקנים כמתואר על מנת להבטיח פעילות תקינה והצפנה של התקשורת המתבצעת.

למידע נוסף והזמנות אנא צור קשר