שלוחות מאובטחות – ציוד קצה

ציוד קצה 1על מנת להבטיח פעילות תקינה ציוד הקצה חייב לתמוך בתקשורת מאובטחת בשימוש בפרוטוקלי TLS/SRTP. קיים מבחר גדול של אפשרויות לציוד קצה, להלן קישורים עם פירוט יצרנים על פי סוג ציוד: 

שני קבצי התעודות ישלחו אליך לאחר פתיחת החשבון והפעלתו על ידי ITC. הקבצים צריכים להיות מותקנים כמתואר על מנת להבטיח פעילות תקינה והצפנה של התקשורת המתבצעת.

למידע נוסף והזמנות אנא צור קשר